Дэлгэрэнгүй

- Онцгой баяр, ёслолын үед өмсөх боломжтой. Дэгжин бөгөөд өдөр тутам өмсөхөд ч тухтай байхаар бодож эсгүүрийг шинэчлэн гаргасан.


- Эрвээхий зангиатай.


- Арьсыг улайлгаж цочроох зузаан оёдол, шошгогүй учраас хүүхдийн биеийг нухахгүйгээс гадна хамгийн зөөлөн, органик сайн чанарын материал сонгож урласан учраас хүүхдийг үргэлж тухтай байлгана

Дэлгэрэнгүй

- Онцгой баяр, ёслолын үед өмсөх боломжтой. Дэгжин бөгөөд өдөр тутам өмсөхөд ч тухтай байхаар бодож эсгүүрийг шинэчлэн гаргасан.


- Эрвээхий зангиатай.


- Арьсыг улайлгаж цочроох зузаан оёдол, шошгогүй учраас хүүхдийн биеийг нухахгүйгээс гадна хамгийн зөөлөн, органик сайн чанарын материал сонгож урласан учраас хүүхдийг үргэлж тухтай байлгана

2022 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч zochillogogплатформ.